Valg og folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

L 25 – lovforslag om særligt vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved valg og folkeafstemninger samt frihed til senere frist for ansøgning om afstemning i hjemmet m.v.


Folketinget vedtog den 11. december 2012 et forslag til ændring af den kommunale styrelseslov og valglovgivningen, der indebærer en række ændringer af bl.a. reglerne for diæter ved valg og folkeafstemninger, frihed til senere frist for ansøgning om at stemme i eget hjem, kommunernes refusion af statens udgifter til den brevstemmeafgivning, der foregår i kommunerne osv.

Lov 1252 af 18. december 2012 findes på Retsinformation.Resultater fra folketingsvalget den 15. september 2011

Den uddybende publikation om folketingsvalget den 15. september 2011 findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Redegørelse om folketingsvalget den 15. september 2011 med Danmarks Statistiks officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.

Resultater fra folketingsvalget den 15. september 2011 er desuden offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Seneste nyt

Europa-Parlamentsvalg

Datoen for afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 2014 i Danmark er søndag den 25. maj 2014.

Digitalisering af vælgererklæringer

Vestager vil gøre det nemmere at stille op til folketingsvalg