Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. I Danmark vælges 13 af de i alt 751 medlemmer.

Europa-Parlamentsvalget 2014 

Det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark blev afholdt søndag den 25. maj 2014. Samme dag blev der afholdt folkeafstemning om forslag til lov om en fælles patentdomstol.

Særnummer af Statistiske Efterretninger om valg til Europa-Parlamentet 2014

Afstemningsresultaterne er endvidere offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk/valg.

 

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller

  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Endvidere vil udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, automatisk også være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Læs mere om udlandsdanskeres valgret.