Valg og folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Resultater fra folketingsvalget den 18. juni 2015.

Danmarks Statistik har den 17. marts 2016 udgivet den uddybende publikation om folketingsvalget den 18. juni 2015.

Redegørelse om folketingsvalget den 18. juni 2015 med Danmarks Statistiks officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.

Resultater fra folketingsvalget den 18. juni 2015 er desuden offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside.

 

Resultater fra Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014.

Søndag den 25. maj 2014 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvor de 13 danske medlemmer blev valgt. Samme dag blev der afholdt folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

Danmarks Statistik har den 3. juni 2014 udgivet en statistisk redegørelse om resultaterne fra valget til Europa-Parlamentet.

Danmarks Statistik har den 20. juni 2014 endvidere udgivet en statistisk redegørelse om resultaterne fra folkeafstemningen.