Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater.

Ved valget i 2014 blev der valgt i alt 751 medlemmer til Europa-Parlamentet, heraf 13 i Danmark.  

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt ”umyndiggjorte”) har dog ikke valgret. Personer, der har valgret, vil normalt også være valgbare til Europa-Parlamentet.

Ved en lovændring i 2016 har personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, fået valgret til Europa-Parlamentet.

Statistikbanken - statistiske oplysninger om det seneste valg (vælg "Befolkning og valg" i venstre kolonne, herefter fremkommer en oversigt i midten af billedet, hvor der vælges "Valg" og herefter "Europa-Parlamentsvalg" for at se oplysninger om Europa-Parlamentsvalget 2014)

Særnummer af Statistiske Efterretninger om valg til Europa-Parlamentet 25. maj 2014