Brexit

Brexit: Hvad betyder det for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark?

Storbritannien træder ud af EU den 29. marts 2019 (dagen for det såkaldte Brexit). Efter denne dato vil briter ikke længere være EU-borgere. Briter vil som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsborgere. Det har blandt andet betydning for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Regeringen forventer om nødvendigt at fremsætte et lovforslag med henblik på at etablere en midlertidig overgangsordning for herboende briter. Den midlertidige ordning vil gælde, indtil noget andet træder i stedet for. Regeringen vil fortsætte arbejdet med en permanent ordning for herboende briter.

Overgangsordningen skal blandt andet videreføre de gældende regler om EU-borgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de briter, der den 29. marts 2019 har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Lovforslaget vil om nødvendigt blive fremsat i 2. halvdel af februar 2019, for at loven kan træde i kraft den 30. marts 2019.

Kommunal- og regionvalg i Danmark

Overgangsordningen vil betyde, at briter fortsat kan stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 29. marts 2019 har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der flytter til Danmark efter den 29. marts 2019, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til fremtidige kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Overgangsordningen vil betyde, at briter fortsat kan stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis de den 29. marts 2019 har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der flytter til Danmark efter den 29. marts 2019, vil ligesom andre tredjelandsborgere ikke kunne stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Hvis du vil vide mere om Brexit

Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig som herboende britisk statsborger, på Udlændinge- og Integrationsministeriets Brexit-hjemmeside.

Du kan også læse mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside.