Digitale vælgererklæringer

Alle Folketingets partier stemte i marts 2014 for at digitalisere indsamlingen af vælgererklæringer for at gøre det lettere for nye partier at blive opstillingsberettigede til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Den digitale løsning vælgererklæring.dk blev lanceret den 12. januar 2016.

Se her, hvordan du afgiver en vælgererklæring.

Se her, hvordan du som partirepræsentant bruger vælgererklæring.dk.

Loven kan ses til højre herfor.

Se også siden for Ofte Stillede Spørgsmål (OSS) om vælgererklæringer

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til valg@oim.dk.

Nedenfor kan du se den aktuelle indsamlingsstatus for partierne. Listen viser antal indsamlede vælgererklæringer for de partier, der er oprettet i vælgererklæring.dk og har igangsat deres indsamling. Listen opdateres ca. en gang om måneden.

 

Oversigt over indsamlede vælgererklæringer pr. 5-2-18

Partinavn

Vælgererklæringer

Danskernes Parti

1721

Jorden Frihed Kundskab

1413

De progressive

965

Initiativet

775

Dansk Samling

630

Nationalpartiet

558

Uafhængige Demokrater

419

Feministisk Initiativ

286

Stram Kurs

93

De Visionære

65

MedBorgerPartiet

52

Klima-Demokraterne

41

ny-grundlov.dk

29

Broderpartiet

18

Partiet Danmark Først

14

Planetpartiet

13

Ny Vision

11

Schillerpartiet

11

OverskudsSamfundet

10

Sjálfili

10

Digital Demokrati

5

FolketsRet

5

Menneske Samfundet

4

Menneskerettigheder til krager, Nu

4

Haandværkerpartiet

3

Salomonisk parti

3

Unplugged

3

Danmarks Anarkistiske Parti

2

Etisk Forum

2

Imperiepartiet

2

Krydset

2

Liberale Humanister

2

Lukrativet

2

Sofa Listen

2

Restpartiet

2

Hjertets-parti

2

Bajer memes II

1

Dansk Centrum

1

De Kristne

1

DPD - Dyrenes Parti Danmark

1

Rationalistisk Parti

1

Republikanerne

1

Det Bedre Parti

1

Borgerdemokratiet

0

Bæredygtighedspartiet

0

Dansk genoprettelse

0

Dansk Vikinge Parti

0

Fælleslisten for opsigelse af menneskerettighedskonventionerne

0

Lilla

0

Medicinsk Cannabis

0

Netdemokratiet

0

Partiet for de hjemløse og socialt udsatte

0

Robin Hood Partiet

0

Skandinavisk Parti

0

Valgpartiet

0

Note:

Oversigten omfatter alle partier, der har aktiveret deres indsamling i vælgererklæringssystemet, og hvis indsamling ikke er afbrudt – enten efter anmodning fra partiet, eller fordi partiet er blevet opstillingsberettiget. De partier, hvis partinavn er godkendt af Valgnævnet, men som endnu ikke har anmodet ministeriet om at blive oprettet i vælgererklæringssystemet eller mangler at aktivere deres indsamling, indgår ikke i oversigten.

Antallet af vælgererklæringer i oversigten omfatter både digitalt afgivne og papirbaserede vælgererklæringer. Papirbaserede vælgererklæringer kan dog kun medregnes i partiets indsamling, hvis partiet ved anmeldelsen til ministeriet indleverer de underskrevne vælgererklæringer som dokumentation i papirform eller som scannede dokumenter.