Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. I Danmark vælges 14 af de i alt 705 medlemmer.

Hvornår er der valg? 

Europa-Parlamentsvalget afholdes hvert femte år i maj eller juni måned.

Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes den 26. maj 2019.

 

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Læs mere om udlandsdanskeres valgret.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

 

Europa-Parlamentsvalget 2014 

Det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark blev afholdt søndag den 25. maj 2014. Samme dag blev der afholdt folkeafstemning om forslag til lov om en fælles patentdomstol.

Særnummer af Statistiske Efterretninger om valg til Europa-Parlamentet 2014

Fortegnelse over opstillede kandidatlister (partier) og opstillede kandidater til Europa-Parlamentsvalget 2014

Afstemningsresultaterne er endvidere offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside: www.dst.dk/valg.