Valgmyndigheder

Her kan du finde officielle meddelelser og breve m.v. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til kommunalbestyrelser og valgbestyrelser samt andre myndigheder og aktører på valgområdet.