Folketingsvalg 2015

Den 18. juni 2015 er der valg til Folketinget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende valget.

Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015

Advarsel – falske SMS'er om folketingsvalget i omløb


Sådan sætter du dit kryds


Så er der folketingsvalg


Tirsdag den 16. juni 2015 er sidste frist for at brevstemme

Så mange vælgere i Danmark og udlandet kan stemme til folketingsvalget

Sideordnet eller kredsvis opstilling?

Hvem kan du stemme på til folketingsvalget?

Så er listen over folketingskandidater klar

Foreløbigt vælgertal til folketingsvalget den 18. juni 2015

Hvor skal du stemme, hvis du flytter efter 3. juni?

Vælgere kan søge om at stemme hjemmefra til folketingsvalget

Søndag den 7. juni 2015 er sidste frist for anmeldelse af folketingskandidater

Der er snart valg: Du kan brevstemme fra den 28. maj 2015


Ny fordeling af kreds- og tillægsmandater til folketingsvalg på landsdele og storkredse

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag bekendtgjort den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland. Den nye fordeling er fastsat på baggrund af beregningen af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg fra Danmarks Statistik. 
Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Læs redegørelsen fra Danmarks Statistik herStatus for udviklingen af digitale vælgererklæringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 4. juni 2015 oplyst, at ministeriet ultimo juni 2015 ville give en ny orientering om status for udviklingen af den nye digitale løsning til brug for afgivelse af vælgererklæringer. 
Som omtalt i seneste statusmeddelelse er ministeriet blevet præsenteret for en første version af det digitale system fra softwareleverandøren og har vurderet, at der skal gennemføres en række tilpasninger, før det digitale system kan idriftsættes. Disse tilpasninger skal bl.a. sikre, at systemet er udformet i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalgloven m.v., at de relevante softwarekomponenter er sikkerhedsmæssigt opdaterede, og at ministeriet har et passende niveau af styringsredskaber til systemet. Ministeriet arbejder sammen med KMD for at gennemføre disse tilpasninger. 
I forlængelse heraf er det Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at det digitale system vil kunne idriftsættes til efteråret 2015. 
Indtil det nye system er klart, vil det være den hidtidige procedure, der skal følges. 
Ministeriet vil i august 2015 give en ny orientering om udviklingen af det digitale system.

 

 

 Valgkort til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015


Valgkort vil blive udsendt i de kommende dage. Valgkortet sendes til alle, der har stemmeret. Hvis du ikke har modtaget valgkort senest lørdag den 13. juni 2015, eller hvis der er forkerte oplysninger på kortet, kan du henvende dig til din bopælskommune (borgerservice).


Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 
Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning her

 

 

Oplysning om Dukkepartiets løsning til indsamling af vælgererklæringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget flere henvendelser på baggrund af omtale i pressen om, at der skulle være givet tilladelse til at indsamle vælgererklæringer
digitalt.  Ministeriet finder derfor anledning til at redegøre for sagens rette sammenhæng

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

CVR-nr.: 33 96 24 52
EAN-nr.: 5798009814128

 

Telefon: 72 28 24 00 
(man-tors 9-16, fre 9-15.30) 

Henvendelser vedr. valg: 
valg@oim.dk