Folketingsvalg 2015

Den 18. juni 2015 er der valg til Folketinget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende valget.

PRESSEMEDDELELSE: Vælgere kan søge om at stemme hjemmefra til folketingsvalget

PRESSEMEDDELELSE: Søndag den 7. juni 2015 er sidste frist for anmeldelse af folketingskandidater

PRESSEMEDDELELSE: Der er snart valg: Du kan brevstemme fra den 28. maj 2015

 

Status for udviklingen af digitale vælgererklæringer

I begyndelsen af juni vil ministeriet kunne oplyse en præcis dato for idriftsættelsen af de digitale vælgererklæringer. Læs mere her

Ny fordeling af kreds- og tillægsmandater til folketingsvalg på landsdele og storkredse

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag bekendtgjort den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland. Den nye fordeling er fastsat på baggrund af beregningen af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg fra Danmarks Statistik. 
Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg
Læs redegørelsen fra Danmarks Statistik her

 

 Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 
Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning her

 

 

Oplysning om Dukkepartiets løsning til indsamling af vælgererklæringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget flere henvendelser på baggrund af omtale i pressen om, at der skulle være givet tilladelse til at indsamle vælgererklæringer
digitalt.  Ministeriet finder derfor anledning til at redegøre for sagens rette sammenhæng

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

CVR-nr.: 33 96 24 52
EAN-nr.: 5798009814128

 

Telefon: 72 28 24 00 
(man-tors 9-16, fre 9-15.30) 

Henvendelser vedr. valg: 
valg@oim.dk