Valg og folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014

Søndag den 25. maj 2014 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvor de 13 danske medlemmer blev valgt. Samme dag blev der afholdt folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

Danmarks Statistik har den 3. juni 2014 udgivet  en statistisk redegørelse om resultaterne fra valget til Europa-Parlamentet.

Danmarks Statistik har den 20. juni 2014 endvidere udgivet  en statistisk redegørelse om resultaterne fra folkeafstemningen.

Oplysning om Dukkepartiets løsning til indsamling af vælgererklæringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget flere henvendelser på baggrund af omtale i pressen om, at der skulle være givet tilladelse til at indsamle vælgererklæringer
digitalt.  Ministeriet finder derfor anledning til at redegøre for sagens rette sammenhæng.

 

Nøgletal for kommunal- og regionalvalget 2013

Danmarks Statistik har den 5. marts 2014 udgivet en  publikation med en række nøgletal for kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013.