Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Valg og folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i sager om udlandsdanskeres optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg
Valgbarhedsnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed for medlemmer af kommunale og regionale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af, at medlemmet er valgbar til et kommunalt eller regionalt råd.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for det digitale system til indsamling af vælgererklæringer for partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, i form af hjemmesiden vælgererklæring.dk.

Nyheder

Kandidat- og stillerlister til det kommende kommunal- og regionalvalg i 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil opdatere alle relevante formularer til kommunal- og regionalvalget senest i foråret 2017. Herefter vil ministeriet udsende en meddelelse til samtlige kommuner og regioner med oplysning om, at de nye formularer kan bestilles hos Rosendahls.

 

Orienteringsbrev om ændringer af valglovene pr. 1. april 2016

Brevet indeholder bl.a. oplysninger om ændrede frister, valg af valgbestyrelse, opstilling af kandidatlister, indsamling af underskrifter fra stillere, samt åbningstider ved kommende valg. Du kan læse brevet her.