Valg og folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Ny fordeling af kreds- og tillægsmandater til folketingsvalg på landsdele og storkredse

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag bekendtgjort den nye fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland. Den nye fordeling er fastsat på baggrund af beregningen af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg fra Danmarks Statistik. 

Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Læs redegørelsen fra Danmarks Statistik her

Undersøgelse af valgdeltagelse og SMS-kampagne ved Europa-Parlamentsvalget 2014

En gruppe forskere ved Københavns Universitet har gennemført en undersøgelse af valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014. Gruppen har endvidere undersøgt effekten af at udsende en SMS til unge med opfordring til at stemme til Europa-Parlamentsvalget. Resultatet af de to undersøgelser kan ses her:

Hvem stemte til EP-valget 2014?

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

 


Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne.  Læs beretningen her.Oplysning om Dukkepartiets løsning til indsamling af vælgererklæringer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget flere henvendelser på baggrund af omtale i pressen om, at der skulle være givet tilladelse til at indsamle vælgererklæringer
digitalt.  Ministeriet finder derfor anledning til at redegøre for sagens rette sammenhæng.

 

KMD skal gøre vælgerstøtte for nye partier digital


Økonomi- og Indenrigsministeriet er i gang med at indføre digitale vælgererklæringer for nye partier, der ønsker at stille op til Folketingsvalg. It-leverandøren KMD har netop fået til opgave at bygge det system, som til foråret skal gøre det nemmere for nye partier at stille op – og nemmere for borgerne at støtte dem.   Læs pressemeddelelsen her.

 

100 året