Sådan kan man tabe sin valgbarhed

Hvornår er jeg valgbar?

For at stille op til et valg, skal du først og fremmest have valgret til det valg, som du ønsker at stille op til.

Herudover må du ikke være straffet for en handling, der gør dig uværdig til at være medlem af den forsamling, som du stiller op til, det vil sige enten Folketinget, din kommunalbestyrelse eller regionsråd eller Europa-Parlamentet.

Du kan dog altid stille op til et valg, uanset om du måtte være straffet for en handling, der kunne betyde, at du ikke var valgbar til valget. Spørgsmål om valgbarhed afgøres altid først efter valget.

 

Valgbar til Folketinget

Stiller du op til folketingsvalg, er det Folketinget selv, der efter valget afgør, om dets medlemmer er lovligt valgt, herunder om de er valgbare.

 

Valgbar til Europa-Parlamentet

Bliver du valgt til Europa-Parlamentet i Danmark, og gør nogen indsigelse mod, at du er blevet valgt, fordi du er straffet for en handling, der gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet, er det Europa-Parlamentet, der afgør, om du har mistet din valgbarhed.

 

Valgbar til kommunale og regionale råd

Ved valg til kommunale og regionale råd er det er uafhængigt Valgbarhedsnævn, der afgør, om et medlem af en kommunalbestyrelse eller regionsråd er uværdigt til at være medlem af kommunale og regionale råd og derfor ikke er valgbar. Du finder nærmere oplysninger om Valgbarhedsnævnet til højre for denne tekst.