Digitale vælgererklæringer

Alle Folketingets partier stemte i marts 2014 for at digitalisere indsamlingen af vælgererklæringer for at gøre det lettere for nye partier at blive opstillingsberettigede til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Den digitale løsning vælgererklæring.dk blev lanceret den 12. januar 2016.

Se her, hvordan du afgiver en vælgererklæring.

Se her, hvordan du som partirepræsentant bruger vælgererklæring.dk.

Loven kan ses til højre herfor.

Se også siden for Ofte Stillede Spørgsmål (OSS) om vælgererklæringer

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til valg@oim.dk.

Nedenfor kan du se den aktuelle indsamlingsstatus for partierne. Listen viser antal indsamlede vælgererklæringer for de partier, der er oprettet i vælgererklæring.dk og har igangsat deres indsamling. Listen opdateres ca. en gang om måneden.

 

Oversigt over indsamlede vælgererklæringer pr. 4-1-18

Partinavn

Vælgererklæringer

Danskernes Parti

2249

Jorden Frihed Kundskab

1413

De progressive

940

Dansk Samling

663

Initiativet

658

Uafhængige Demokrater

405

Nationalpartiet

309

Feministisk Initiativ

221

Dyrevelfærdspartiet

116

De Visionære

81

Stram Kurs

81

MedBorgerPartiet

52

Klima-Demokraterne

41

ny-grundlov.dk

29

Broderpartiet

22

OverskudsSamfundet

21

Partiet Danmark Først

12

Ny Vision

11

Schillerpartiet

11

Planetpartiet

9

Sjálfili

8

Digital Demokrati

7

FolketsRet

5

DenBorgerligeFrihed

4

DPD - Dyrenes Parti Danmark

4

Menneske Samfundet

4

Republikanerne

4

Menneskerettigheder til krager, Nu

4

Haandværkerpartiet

3

Unplugged

3

Danmarks Anarkistiske Parti

2

Etisk Forum

2

Imperiepartiet

2

Krydset

2

Liberale Humanister

2

Lukrativet

2

Salomonisk parti

2

Sofa Listen

2

Restpartiet

2

Bajer memes II

1

Dansk Centrum

1

Dansk Vikinge Parti

1

De Kristne

1

Lilla

1

Rationalistisk Parti

1

Skandinavisk Parti

1

Det Bedre Parti

1

Borgerdemokratiet

0

Bæredygtighedspartiet

0

Dansk genoprettelse

0

Fremskridtspartiet

0

Fælleslisten for opsigelse af menneskerettighedskonventionerne

0

Medicinsk Cannabis

0

Netdemokratiet

0

Partiet for de hjemløse og socialt udsatte

0

Robin Hood Partiet

0

Valgpartiet

0

Note:

Oversigten omfatter alle partier, der har aktiveret deres indsamling i vælger-erklæringssystemet, og hvis indsamling ikke er afbrudt – enten efter anmodning fra partiet, eller fordi partiet er blevet opstillingsberettiget. De partier, hvis partinavn er godkendt af Valgnævnet, men som endnu ikke har anmodet ministeriet om at blive oprettet i vælgererklæringssystemet eller mangler at aktivere deres indsamling, indgår ikke i oversigten.

Antallet af vælgererklæringer i oversigten omfatter både digitalt afgivne og papirbaserede vælgererklæringer. Papirbaserede vælgererklæringer kan dog kun medregnes i partiets indsamling, hvis partiet ved anmeldelsen til ministeriet indleverer de underskrevne vælgererklæringer som dokumentation i papirform eller som scannede dokumenter.